Oppfølgingsgaranti for ungdom – politisk lovnad med liten nytteeffekt?

Oppfølgingsgaranti for ungdom – politisk lovnad med liten nytteeffekt?

Publisert: 17. desember 2012

En ny rapport slår fast at veiledere i NAV har lite kjennskap til oppfølgingsgarantien for ungdom 20-24 år.

3352530 aks
MED NAV SOM AKTØR: En rekke tiltak er igangsatt for å hjelpe ungdom som sliter med å komme i utdanning/ jobb.
MED NAV SOM AKTØR: En rekke t...
Sluttrapport: Forprosjekt Oppfølgingsgarantien for ungdom 20-24 år
  • Rapporten er utgitt av Rambøll Management Consulting og presenterer Arbeids- og velferdsetatens arbeid med oppfølgingsgarantien for ungdom.
  • Forprosjektet er gjennomført i perioden august 2010 til august 2011 på oppdrag for Arbeidsdepartementet.

Mer om

arbeid.og.psykisk.helse barn.og.unge prosjektrapporter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen