Nytter å gi tidlig hjelp

Nytter å gi tidlig hjelp

Publisert: 25. juni 2013

Tidlig intervensjon ved psykoser gir økt sjanse for et mildere forløp og bedre fungering over tid.

6132712 hjelp
TIPS: Står for "Tidlig intervensjon ved psykose". (Ill.foto: www.colourbox.com.)
TIPS: Står for "Tidlig inter...
TIPS-prosjektet
  • Prosjektet Tidlig intervensjon ved psykose (TIPS) ønsket å systematisere behandling av førstegangs psykosepasienter. I tillegg til tradisjonell behandling ble det laget system for informasjons- og undervisningskampanjer, samt opprettet lavterskel-oppdagelsesteam.
  • Studien viser at de som fikk tidlig hjelp hadde mer enn dobbelt så gode odds for å være symptomfrie, med jobb, selvstendig bosituasjon og et sosialt liv, sammenlignet med pasientene i kontrollgruppen.
  • TIPS-studien ble avsluttet i 2000.

 

Inspirasjonshefte om samhandling

Denne bakgrunnsartikkelen finner du også i heftet Ni suksesshistorier­ - samhandling om­ psykisk helse (2012)­­.

Heftet presenterer prosjekter som har fått til, eller er i ferd med å utvikle, gode samhandlingsmodeller. Ved siden av reportasjer inneholder det relevant fagstoff og nyttige fakta.

Med heftet vil NAPHA inspirere fagfolk og ledere som ønsker å utvikle tjenestene og gi mennesker med alvorlige psykiske lidelser et bedre tilbud.

Mer om

behandling.i.psykisk.helsearbeid øvrige.artikler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen