Ny nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012–2015)

Ny nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012–2015)

Publisert: 26. juni 2013

Den samlede tvangsbruken i Norge er høy sammenlignet med andre europeiske land, og ikke redusert, til tross for opptrappingsplanens målsetting om økt frivillighet, tilgjengelighet, mestring og brukermedvirkning.

6215188 verdighet
MÅL: De psykiske helsetjenestene skal i størst mulig grad være basert på frivillighet.. (Ill.foto: www.colourbox.com.)
MÅL: De psykiske helsetjenest...
Bedre kvalitet - økt frivillighet. Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015)

Bakgrunnen for den nye strategien er blant annet statistikk som viser at samla tvangsbruk i Norge er høy sammenlignet med andre europeiske land. 

Strategiens visjon: De psykiske helsetjenestene skal understøtte den enkelte brukers autonomi, verdighet og mestring av eget liv, og være basert på frivillighet og respekt for den enkeltes ønsker og behov.

Strategiens hovedmål:

1. Psykiske helsetjenester skal i størst mulig grad være basert på frivillighet.

2. Psykiske helsetjenester skal ha en så høy kvalitet at bruk av tvang blir redusert til minstenivå.

3. All bruk av tvang skal registreres og innrapporteres.

Inspirasjonshefte om samhandling

Denne artikkelen finner du også i heftet Ni suksesshistorier­ - samhandling om­ psykisk helse (2012)­­.

Heftet presenterer prosjekter som har fått til, eller er i ferd med å utvikle, gode samhandlingsmodeller. Ved siden av reportasjer inneholder det relevant fagstoff og nyttige fakta.

Med heftet vil NAPHA inspirere fagfolk og ledere som ønsker å utvikle tjenestene og gi mennesker med alvorlige psykiske lidelser et bedre tilbud.

Mer om

tvang.og.makt faglig.kvalitet øvrige.artikler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen