På hjul 80 prosent av tiden

På hjul 80 prosent av tiden

Publisert: 25. juni 2013.   Endret: 03. januar 2024

Fleksibilitet og tilgjengelighet er to viktige prinsipper som preger Ytre Sunnhordland Samhandlings-teams måte å arbeide på. Teamet etablerer kontakt og gir oppfølging der brukerne er.

Bru i Sunnhordland

DIT FOLK BOR: Samhandlingsteamet reiser ut til brukerne der de bor i øykommunene Stord, Bømlo,Tysnes og Fitjar.

DIT FOLK BOR: Samhandlingstea...
Ytre Sunnhordland samhandlingsteam (YSS) – tverrfaglig team på brukerens arena

Helse Fonna står ansvarlig for prosjektet med å skape en ny type tjeneste i Ytre Sunnhordland. I tillegg til helseforetaket deltar kommunene Stord, Bømlo, Tysnes og Fitjar i prosjektet.

YSS er organisert som en del av Stord DPS. Fra før har DPS’et tre andre polikliniske team: et allmennteam, et rehabiliteringsteam og et gruppeteam, foruten to døgnposter.

Mål

  • Gi pasienter som vanligvis faller utenfor systemet et bedre og mer tilpasset tilbud.
  • Tverrfaglig samhandlingsteam med medarbeidere fra både kommune- og spesialisthelsetjeneste
  • Brukerrepresentant både i styrings- og prosjektgruppa
  • Arbeidsform som kan sammenlignes med ACT-team (Assertive Community Treatment team)
  • Tilgjengelighet, fleksibilitet og samarbeid
  • Tilstedeværelse på brukernes egen arena
  • Arbeidet evalueres systematisk og metodisk
  • Redusere bruken av tvang

 Med en slik målsetting kan prosjektet bidra til å bringe Norge lenger ned på OECD-landenes statistikk over antall reinnleggelser ved psykiatriske sengeplasser på sykehus (Se ill. side 121).

Prosjektet startet 01.12.2010  og skal vare tre-fem år.

Inspirasjonshefte om samhandling

Denne reportasjen finner du også i heftet Ni suksesshistorier­ - samhandling om­ psykisk helse (2012)­­.

Heftet presenterer prosjekter som har fått til, eller er i ferd med å utvikle, gode samhandlingsmodeller. Ved siden av reportasjer inneholder det relevant fagstoff og nyttige fakta.

Med heftet vil NAPHA inspirere fagfolk og ledere som ønsker å utvikle tjenestene og gi mennesker med alvorlige psykiske lidelser et bedre tilbud.

TAVLA: Hver mandag går teamet gjennom tavla som gir oversikt over oppfølgingen teamets brukere skal få inneværende uke.
TEAMMØTE: Inger Johanne Vik, sosionom (i forgrunnen)
EIVIND GRASDAL: Prosjektleder for YSS (da reportasjen ble laget i 2012).

Mer om

samhandling reportasjer act-.og.fact-team stord bømlo tysnes fitjar

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen