Fastlegen som følger opp

Fastlegen som følger opp

Publisert: 25. juni 2013

De fleste psykiske lidelser kan i utgangspunktet behandles i kommunehelsetjenesten, men da må dialogen med spesialistene være god, mener kommuneoverlegen i Rissa.

Vibecke Mælan, spesialergoterapeut og Arnfinn Seim, fastlege og kommuneoverlege i Rissa.
– Vi har en sammensatt primærhelsetjeneste, og fastlegene samarbeider tett med Avdeling for aktivitet og psykisk helse i kommune
– Vi har en sammensatt primær...
Fosen-Teamet og kommunene – ambulant akuttfunksjon (AAT)

Nidaros DPS, som er en del av St. Olavs Hospital HF, har ansvaret for å opprette en psykiatrisk ambulant funksjon innen sitt opptaksområde. På Fosen har DPS’et allerede et poliklinisk team, Fosen-Teamet. I samarbeid med kommunene Rissa, Ørland, Bjugn, Roan, Åfjord og Leksvik driver Fosen-Teamet prosjektet som presenteres her. De utvikler samhandlingen seg i mellom og oppretter en akutt ambulant funksjon (AAF)

Mål:

  • Styrke og bedre utredning og behandling for psykiske vansker og lidelser i kommunene som er involvert.
  • Utvikle en modell for samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenestene.
  • Legge til rette for sammenhengende tjenester og et fagmiljø som deler og utvikler kompetanse.
  • Gjøre modellen effektiv i situasjoner som er så alvorlige for pasienten at øyeblikkelig hjelp og innleggelse blir vurdert, men der partene (kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og pasienten) kan vurdere å sette inn forebyggende tiltak som et alternativ.

Tiltak i prosjektperioden:

  • Ambulant akuttfunksjon (AAT) opprettes
  • Prosedyre for AAT utarbeides og distribueres til alle parter.
  • Årlig seminar der partene øver seg i samhandlings-modellen gjennomføres.
  • Tiltak som knyttes til AAT, evalueres og videreutvikles.
  • En ambulant rehabiliteringsfunksjon er under planlegging og skal implementeres i løpet av 2012.

Prosjektet startet 01.12.2010  og er planlagt å vare til 31.12.2014. 

Inspirasjonshefte om samhandling

Denne reportasjen finner du også i heftet Ni suksesshistorier­ - samhandling om­ psykisk helse (2012)­­.

Heftet presenterer prosjekter som har fått til, eller er i ferd med å utvikle, gode samhandlingsmodeller. Ved siden av reportasjer inneholder det relevant fagstoff og nyttige fakta.

Med heftet vil NAPHA inspirere fagfolk og ledere som ønsker å utvikle tjenestene og gi mennesker med alvorlige psykiske lidelser et bedre tilbud.

HJERTE FOR LOKALT PSYKISK HELSEARBEID: Arnfinn Seim, kommuneoverlege i Rissa kommune på Fosen følger opp pasientene, også når de

Mer om

samhandling reportasjer

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen