Logistikkerfaringer i psykiatri og psykisk helsearbeid

Logistikkerfaringer i psykiatri og psykisk helsearbeid

Publisert: 21. november 2013

En fersk doktorgradsavhandling viser til motsetningsfulle omstillingsprosesser i implementering av nasjonale reformer innen psykiatri og psykisk helsearbeid.

3081524 tannhjul
I FOKUS: God fagutvikling skapes gjennom samhandlingsprosesser. Foto: www.colourbox.com.
I FOKUS: God fagutvikling ska...
Hans Petter Iversen (Phd)

•    Forsvarte sin doktorgradsavhandling ved Høgskolen i Molde, fredag 7. juni 2013.
•    Har graden Cand. Polit. i statsvitenskap fra Universitetet i Bergen (1999).
•    Under doktorgradsstudiet har Iversen vært tilsatt som høgskolelektor ved Høgskolen i Molde, Avdeling for helse- og sosialfag.
•    Helse Midt-Norge RHF har bidratt med finansiering, gjennom doktorgradsstipend i perioden 2005 - 2009.

Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999-2006)

•    Har som overordnet mål å skape en kvalitativ og kvantitativ bedre tjeneste for mennesker med psykiske lidelser.
•    Planens verdigrunnlag peker på at tjenestetilbudene skal fremme uavhengighet, selvstendighet og evne til å mestre eget liv.

Sykehusreformen
  • Staten overtok eieransvaret for de offentlige sykehusene ved sykehusreformen som ble iverksatt fra og med den 01.01.02.
  • Reformens mål er å sikre pasientene bedre tilbud på spesialisthelsetjenester, samt en mer effektiv utnyttelse av ressursene – personell, bygninger og utstyr.

Mer om

organisering.av.tjenester samhandling faglig.kvalitet doktorgradsavhandlinger

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen