Mestringskurs for pårørende

Mestringskurs for pårørende

Publisert: 03. desember 2013.   Endret: 05. januar 2024

PårørendeSenteret i Stavanger har gjennom 15 år utviklet mestringstilbud for pårørende. Tilbudene kan være nyttige for både spesialist- og kommunehelsetjenesten ellers i landet.

Treet

PÅRØRENDE: Mange av kursdeltakerne har opplevd at rollen som pårørende har krevd mer av dem enn hva de føler at de har ressurser til å mestre. (FOTO: Jane Elin Marthinussen)

PÅRØRENDE: Mange...
Om mestringskurset

Kurset består av tre ukentlige samlinger à to timer, med følgende temaer:

 • Å være pårørende i ulike faser over tid. Reaksjoner, belastninger og behov.
 • Hvordan utsettes pårørende for egen helsesvikt? Fokus på pårørendes egen helse og mestring.
 • Pårørendes kommunikasjon og samarbeid med helsevesenet og andre støttespillere.

Undervisningen gis av ansatte ved PårørendeSenteret og lærings- og mestringssenteret Helse Stavanger HF, samt pårørende med ulik erfaringsbakgrunn.

Hvert kurs har 15 deltakere.

10 tips til de som ønsker å starte mestringskurs for pårørende:
 1. ETABLER SAMARBEID. Etabler et godt samarbeid om planlegging og ledelse av kurset. Fint om dere får til samarbeid mellom flere kommuner, spesialisthelsetjeneste og frivillige organisasjoner. Dette kan styrke både den faglige kvaliteten på kurset, og gjøre markedsføringen og rekrutteringen til kurset mer effektiv.
 2. FÅ MED PÅRØRENDE i planlegging og evalueringer av kurset, og som erfaringsformidlere i kurset.
 3. INNHENT KUNNSKAP fra andre som har drevet lignende pårørendekurs. Du kan for eksempel ta kontakt med oss, dersom du vil høre mer om våre erfaringer og vårt kursopplegg. E-post: parorende@parorendesenteret.no / telefon: 51 53 11 11.
 4. TILPASS KURSET LOKALE RESSURSER. Gi kurset et innhold som er tilpasset den kompetansen og de ressursene dere har tilgjengelig lokalt.
 5. KOM I GANG. Start der dere er, og gjør nødvendige justeringer underveis.
 6. JEVNLIG EVALUERING. Bruk skriftlige og muntlige tilbakemeldinger fra kursdeltakerne i videreutvikling av kurset i faste samarbeidsmøter.
 7. MARKEDSFØRING. Ingen melder seg på kurs de ikke har hørt om. Spre informasjon om kurset i ulike medier og nettverk, og anerkjenn markedsføringen som en viktig del av jobben.
 8. KONTINUITET. Prøv å få etablert tilbudet som et fast tilbud, med mulighet for kontinuerlig påmelding til en fast adresse. Slik kan det innarbeides godt i pårørendes og samarbeidspartneres bevissthet.
 9. INDIVIDUELLE KUNNSKAPSBEHOV.: Husk at pårørende har ulike behov for kunnskap, veiledning og støtte. Prøv å tilrettelegge for individuelle tilbud pårørende, i tillegg til kurstilbud.

10. SPRE KUNNSKAPEN dere får fra pårørendearbeidet til andre som kan nyttiggjøre seg det.

 

Skrivekurs NAPHA og NK LMS

 

LIV KLEPPE har skrevet denne artikkelen.

Mer om

læring.og.mestring pårørende praksiseksempler stavanger rogaland

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen