Livet med LAR - kurs for LAR-pasientar

Livet med LAR - kurs for LAR-pasientar

Publisert: 21. januar 2014

Kurset for pasientar i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) har blitt utvikla i samarbeid mellom pasientar, ruskonsulentar frå kommunar og helseføretaket og koordinator frå lærings- og meistringssenteret i Helse Fonna HF. Når samarbeid og oppfølging frå fagsida er god, blir kursdeltakarane nøgde.

Hand on wheel steering COLOURBOX1761812
STØTTE FRÅ FAGPERSONAR: Med deltakarar spreidde over 19 kommunar vil alltid nokon ha lang reiseveg til ein av dei fire kursstadene. Då er det avgjerande at ruskonsulenten stiller som sjåfør og bringer deltakaren til og frå. (ILLUSTRASJONSFOTO:Colourbox)
STØTTE FRÅ FAGPERSONAR: Med d...
Introduksjonskurs for LAR-pasientar
  • Går over 7 samlingar á to timar.
  • Inntil 12 deltakarar. Ein føresetnad at ruskonsulent frå kommunen følgjer sine pasientar.
  • Deltakarane skal ha vore i LAR (legemiddelassistert rehabilitering av personar som er avhengige av heroin eller andre opioid) minimum tre månader og ha god rusmeistring.
  • Variert undervisning frå fagfolk.  
  • Samtale og erfaringsutveksling.  Innlegg frå ein person med brukarerfaring ved ei av samlingane (erfaringsinnlegg).
  • Eit kurs kvart semester som flyttar mellom fire ulike geografiske område av Helse Fonna helseføretak.
  • Utvikla og arrangert i samarbeid mellom fagtenesta LAR Fonna og LMS (lærings- og meistringssenteret) i Helse Fonna HF og rustenester i dei fleste av dei 19 tilhøyrande kommunane.
  • God forankring er ein suksessfaktor ved overføring av kurset til nye geografiske område i helseføretaket.

Skrivekurs NAPHA og NK LMS

Forfatter av dette praksiseksemplet er Kari Vik Stuhaug, førstekonsulent, Lærings- og meistringssenteret/Barn som pårøende, Helse Fonna HF

Svein Magne, som vi møter i teksten, har gitt henne lov til å bruke navnet hans.

Teksten et resultat av skrivekurs arrangert i samarbeid mellom NAPHA (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid) og NK LMS (Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring.) i 2013.

Deltakerne på kurset formidler erfaring fra organisering av ulike ærings- og mestringstilbud.

Serie: I perioden november 2013 - februar 2014 publiseres tekstene på Naphas kunnskapsbase Psykiskhelsearbeid.no under temaet Læring og mestring og på NK LMS' nettsted mestring.no.

Artikkelforfatter Kari Vik Stuhaug

Mer om

læring.og.mestring rusproblem.og.psykisk.lidelse behandling.i.psykisk.helsearbeid brukermedvirkning praksiseksempler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen