Søskengrupper som gir mestring

Søskengrupper som gir mestring

Publisert: 10. desember 2013.   Endret: 05. januar 2024

Søsken til barn og unge med psykiske problemer kan få en bedre hverdag gjennom å møte andre i lignende situasjon. Det viser fire års erfaring med søskengrupper ved barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk, St. Olavs Hospital i Trondheim.

COLOURBOX2105255 søsken

KAN BLI GLEMT: Søsken som pårørende er ikke ivaretatt eksplisitt i lovverket.(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com)

KAN BLI GLEMT: Søsken ...
Lærings- og mestringstilbud: Søskengruppe
  • I regi av lærings- og mestringssenteret (LMS) ved BUP-klinikk, St. Olavs Hospital, Helse Midt-Norge
  • Søsken til pasienter ved BUP-klinkk
  • På tvers av diagnoser
  • Fem kvelder á 2,5 timer over fem uker, med en oppfølgingskveld etter to måneder
  • Alder 10 -13 år
  • Opp til 8 deltakere
  • To gruppeledere: Inger Marie Opøien, fagrådgiver ved lærings- og mestringssenteret og Ragnhild Østbye, klinisk sosionom ved poliklinikk Klostergata

 

Skrivekurs NAPHA og NK LMS

 

SØSKENGRUPPER (Ill.foto: www.colourbox.com)
ARTIKKELFORFATTER Inger Marie Opøien

Mer om

læring.og.mestring barn.og.unge psykisk.helsearbeid.som.fag.og.praksisfelt barn.som.pårørende praksiseksempler trondheim trøndelag spesialisthelsetjenesten

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen