Pårørendeundervisning som bygger bro

Pårørendeundervisning som bygger bro

Publisert: 12. november 2013.   Endret: 05. januar 2024

Det eksisterer et gap mellom de profesjonelles og de pårørendes opplevelse av behandlingstilbudet. Dette viste seg tydelig da vi åpnet for erfaringsutveksling i undervisningen for pårørende.

IMG_0825

FLETTER KUNNSKAPSTRÅDER? Da fagfolk og pårørende utvekslet kunnskap og erfaringer, begynte noe å skje! FOTO: Dora Schmidt Stendal

FLETTER KUNNSKAPSTRÅDER...
Lærings- og mestringstilbudstilbud for pårørende
  • Lærings og mestringstilbud ved Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn, Allmennpsykiatrisk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
  • For pårørende og andre som har mennesker med psykiske lidelser i sitt nettverk.
  • Arrangert i samarbeid med Lærings og mestringssenteret ved Universitetssykehuset i Nord Norge (LMS), Mental helse (MH) og Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP).
  • Siden høsten 2009
  • Åpne undervisningskvelder
  • Tema knyttet til PSTOs hjelpetilbud
  • Grunnlagstenkning: Relasjon- og nettverkstenking, Åpen dialog. Andersen, «Reflekterende processer», 1996. Seikulla, «Åpne samtaler», 2000.
  • Fagutviklere fra Akuttenheten og Døgnenheten Tromsø, Erfaringskonsulent representanter fra LMS, MH og LPP underviser. 
  • Personalet vil være tilgjengelig i pauser for å gi råd til enkeltpersoner som har personlige spørsmål til hvordan den enkelte kan gå fram for å få hjelp.
  • Se Universitetssykehuset i Nord-Norge
Skrivekurs NAPHA og NK LMS
FOTO: Dora Schmidt Stendal
Artikkelforfatter Dora Schmidt Stendal.

Mer om

læring.og.mestring praksiseksempler tromsø troms spesialisthelsetjenesten

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen