Moderne krisestøtte

Moderne krisestøtte

Publisert: 13. desember 2013.   Endret: 20. januar 2016

Mellom 50 og 70 prosent av en befolkning vil bli eksponert for en potensielt traumatisk hendelse i løpet av livet. Disse vil ha ulike behov for oppfølging i etterkant.

Krisestøtte COLOURBOX7334312 (722 x 406)

EGET NETTVERK: Støtte fra menneskers eget nettverk - familie, venner og andre relasjoner, har vist seg å føre til lavere grad av psykiske vansker hos mange.(Ill.foto: www.colourbox.com)

EGET NETTVERK: Støtte fra men...
NKVTS
  • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
  • NKVTS utvikler, samt sprer kunnskap og kompetanse om vold og traumatisk stress.
  • Formålet til NKVTS er å bidra til å forebygge og redusere de helsemessige og sosiale konsekvensene som vold og traumatisk stress kan medføre.

Mer informasjon på deres hjemmeside.

TF-CBT og EMDR
  • TF-CBT: Trauma focused cognitive behavioural therapy/ traumefokusert kognitiv atferdsterapi 
  • EMDR: Eye Movement Desensitization

Mer om

relasjon pårørende kriser barn.som.pårørende forskningsrapporter ulykker.og.katastrofer

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen