Samarbeidende praksiser innen psykisk helse og rus som mangfoldige partnerskap

Samarbeidende praksiser innen psykisk helse og rus som mangfoldige partnerskap

Publisert: 15. januar 2014.   Endret: 26. april 2016

Brukeres behov for koordinerte tjenester og samarbeidende praksiser er ikke tilstrekkelig tatt hensyn til i lokalbasert psykisk helse- og rusarbeid. I et treårig forskningsprosjekt finansiert av Norsk Forskningsråd skal det utvikles ny kunnskap om samarbeidende praksiser i lokalbasert psykisk helse og rusarbeid.

Gruppebilde Asker behandlet (2)

Gjennom et forskningsprosjekt skal det utvikles en modell for samhandlende praksiser innen lokalt psykisk helse- og rusarbeid som kan brukes for å forbedre tjenestene for unge voksne med ROP-lidelser.

Gjennom et forskningsprosjekt...
Forskning ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Du kan lese mer om forskningsmiljøet som er omtalt her på temasiden om Høgskolen i Sørøst-Norge på napha.no.

Senter for psykisk helse og rus er et forskningssenter ved Høgskolen i Sørøst-Norge som ønsker å bidra til styrking og utvikling av den nasjonale og internasjonale kunnskapen innen psykisk helse og rus med særlig vekt på fem områder:

  • Personers erfaringer med psykiske helseproblemer og hva som hjelper
  • Person- og kontekstsentrerte tilnærminger og nettverksperspektiv
  • Familie og nettverksperspektiv
  • Helsetjenesteorganisering, utøvelse og effektivitet
  • Aksjonsrettet forskning, særlig brukerinvolvert forskning og handlingsorientert forskningssamarbeid i klinisk praksis

Mer om

brukermedvirkning.i.forskning samhandling rusproblem.og.psykisk.lidelse pågående.forskningsprosjekter høgskolen.i.sørøst-norge

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen