Tsunaminens følger for de involvertes psykiske helse

Tsunaminens følger for de involvertes psykiske helse

Publisert: 17. mars 2014.   Endret: 20. januar 2016

Om lag to tredjedeler av de norske tsunami-overlevende i Khao Lak oppfylte diagnostiske kriterier for en psykisk lidelse 2,5 år etter katastrofen. Fobier, depressive lidelser, PTSD og sosial angst var de mest utbredte lidelsene.

barnesko

ET AV FUNNENE: Å være vitne til forlatte barn, alvorlig skadde eller døde kropper ble sterkere knyttet til PTSD enn det å selv ha vært eksponert for vannet eller ha opplevd tap av nære. (Ill.foto: www.colourbox.com)

ET AV FUNNENE: Å være vitne t...
Fakta
  • Alle nordmenn over 18 år som ble evakuert fra de tsunamirammede landene, ble invitert til å delta i studien.
  • Det ble gjennomført spørreundersøkelse 6 måneder og 2 år etter katastrofen. Henholdsvis 899 og 1180 deltok på disse.
  • 63 personer som hadde vært i Khao Lak i Thailand ble dybdeintervjuet  2,5 år etter tsunamien.

Kilde: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Mer om

pårørende behandling.i.psykisk.helsearbeid kriser doktorgradsavhandlinger ulykker.og.katastrofer

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen