Klage og tilsyn - et opplevd avvik mellom faglige kompetanse og praktisk erfaring

Klage og tilsyn - et opplevd avvik mellom faglige kompetanse og praktisk erfaring

Publisert: 17. januar 2014

Pasienter og brukere gis rettigheter i lovsform, også til å varsle fra om opplevde "feil og mangler". Når klager og tilsynssaker ikke følges opp forsvarlig, øker risikoen for å kunne opprettholde tillit til forvaltningen, samt mulighetene til å videreutvikle og forbedre tjenestetilbudet.

f114637112 - Kopi (2)
Rettferdighet for Eirik
  • Monika Eng er utdannet velferdsviter og har tidligere jobbet som veileder i NAV.
  • I dette innlegget forteller hun sin egen historie som pårørende til en sønn som tok livet sitt 17 år gammel.
  • Hun har hentet teksten fra et innlegg hun publiserte på bloggen "Rettferdighet for Eirik", 20.12.2013, og på eget initiativ publisert den i kunnskapsbasen Psykiskhelsearbeid.no.
  • I innlegget stiller hun blant annet kritiske spørsmål til behandlingen sønnen og de pårørende har fått fra helsevesenet, tilsyn og klageinstanser.
  • TV 2 laget i februar 2013 en reportasje, der familien blant annet hevder at Eirik ble en kasteball i systemet.
       Redaksjonen Psykiskhelsearbeid.no (NAPHA)

Mer om

brukerkunnskap kompetanseutvikling dokumentasjon.og.evaluering brukererfaringer

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen