Klinisk recovery - recovery som et resultat

Klinisk recovery - recovery som et resultat

Publisert: 24. april 2014.   Endret: 23. november 2021

Definisjonen av recovery som resultat, eller klinisk recovery, reflekterer en resultatorientert definisjon og er utviklet av behandlings- og rehabiliteringsmiljøer som er opptatt av objektive resultatmål og behandlingseffekt.

UTFYLLING AV SPØRRESKJEMA

RESULTATORIENTERING: Definisjonen av recovery som resultat eller klinisk recovery reflekterer en resultatorientert definisjon og er utviklet av behandlings- og rehabiliteringsmiljøer som er opptatt av objektive resultatmål og behandlingseffekt (Illfoto:Colourbox.com)

RESULTATORIENTERING: Definisj...
Kunnskapsoppsummeringer fra NAPHA
Recoveryorienterte praksiser - en systematisk kunnskapssammenstilling (NAPHA 2013)
Last ned kunnskapssammenstillingen ved å klikke på bildet.

Mer om

recovery behandling.i.psykisk.helsearbeid kunnskapsoversikter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen