Pappa`n min er syk i tankene sine

Pappa`n min er syk i tankene sine

Publisert: 08. april 2014

"En annen gang pappa hadde snakket høyt inne på soverommet, var ikke mamma hjemme. Da ble Daniel litt redd. Da hadde han satt seg opp i sengen inne på sitt eget rom sammen med bamsen sin. Bamsen ble også redd når pappa snakket så høyt, så da måtte Daniel synge for han."

Trist gutt
NY BOK: Er skrevet for barnehage- og småskolebarn som har foreldre med alvorlige psykiske helseplager. Kan være verktøy i kommunikasjon mellom barn og voksenpersoner barnet har rundt seg. (Ill.foto: www.colourbox.com.)
NY BOK: Er skrevet for barneh...
LOVVERK

Helsepersonelloven, § 25

  • Med mindre pasienten motsetter seg det, kan taushetsbelagte opplysninger gis til samarbeidende personell når dette er nødvendig for å ivareta behovene til pasientens barn, jf. helsepersonelloven § 10 a.
  • Link til lovteksten.

Spesialisthelsetjenesteloven, § 3-7 a

  • Helseinstitusjoner som omfattes av denne loven, skal i nødvendig utstrekning ha barneansvarlig personell med ansvar for å fremme og koordinere helsepersonells oppfølging av mindreårige barn av psykisk syke, rusmiddelavhengige og alvorlig somatisk syke eller skadde pasienter.
  •  Link til lovteksten.

 

 

Mer om

barn.og.unge familie.-.og.nettverksarbeid barn.som.pårørende verktøy

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen