Lang vei mot øyeblikkelig hjelp med døgnopphold i kommunene

Lang vei mot øyeblikkelig hjelp med døgnopphold i kommunene

Publisert: 02. juni 2014.   Endret: 24. august 2015

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold for rus og psykisk helse i kommunene er ikke levnet inngående oppmerksomhet på dette stadiet i samhandlingsreformen. I Saltdal kommune har man imidlertid utredet mulighetene for etablering av et slikt tilbud.

steinfig.2

UTFORDRING: Der somatikken har mer klare pasientforløp, har psykisk helse og rus store gråsoner og usikkerhetsmomenter i forhold til hva som er behandling, utredning, forvern og ettervern. (Foto: Aurora V.Ramsvik.)

UTFORDRING: Der somatikken ha...
Om prosjektet
  • Tema: Utredning av øyeblikkelig hjelp døgnopphold i Saltdal
  • I 2012 søkte Saltdal kommune Fylkesmannen i Nordland om tilskudd til kommunalt rus- og psykisk helsearbeid. I dette ble det også søkt om midler for å utrede øyeblikkelig hjelp døgntilbud innen rus og psykisk helse.
  • Man etablerte en arbeidsgruppe som besto av representanter fra rus og psykisk helsetjeneste lokalt, NAV, kommunelege og to brukerorganisasjoner.
  • Gruppa hadde tre møter i 2013. Man hadde også dialog og møter med Salten distriktpsykiatriske senter i Bodø. Utredningen ble sluttført 17.oktober 2013.
Interkommunalt samarbeid innen somatikk
  • Rapporteringsdata pr. 01.09.13 viser at 154 kommuner har startet opp øyeblikkelig hjelp døgnopphold for sine innbyggere innen somatikk.
  • Ifølge helsedirektoratet har 75 prosent av kommunene valgt å organisere tilbud til øyeblikkelig hjelp døgnopphold innen somatikk gjennom interkommunalt samarbeid.
  • 85 tilbud er i drift, 38 er basert på interkommunalt samarbeid.
  • I alt 339 døgnplasser var i drift i somatikken ved utgangen av 2013.
Øyeblikkelig hjelp døgnopphold
MÅLET: Flere brukere med større behov for bistand og oppfølging skal få nødvendig hjelp i hjemkommunen. (Bildet er malt av Tor Helge Ramsvik.)

Mer om

organisering.av.tjenester samhandling psykisk.helsearbeid.som.fag.og.praksisfelt behandling.i.psykisk.helsearbeid prosjektrapporter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen