Fra «Overlevelseskurs for ungdom» til «Drop–in for ungdom og ungdomsforeldre»

Fra «Overlevelseskurs for ungdom» til «Drop–in for ungdom og ungdomsforeldre»

Publisert: 04. februar 2014.   Endret: 05. januar 2024

Systematisk jobbing med brukermedvirkning ved lærings- og mestringssenteret ved Stavanger universitetssjukehus, har resultert i et ungdomstilbud som er i tråd med ungdommenes ønsker og behov. Hvordan kan vi nå ut til ungdommene med tilbudet?

Kari Fredriksens artikkel
Drop-in for ungdom og ungdomsforeldre
  • Utviklet i samarbeid mellom ungdommer og fagpersoner vedlærings- og mestringssenteret ved Stavanger universitetssjukehus.
  • Lavterskeltilbud til ungdom på tvers av diagnoser. Ungdomsforeldre og fagfolk kan også få komme.
  • Siste torsdag i måneden fra kl. 15.00–18.00 på lærings- og mestringssenteret ved Stavanger universitetssjukehus
  • Fire faste temaer som rullerer: skole og utdanning, jobb, egen helse og økonomi og egen bolig
  • Det inviteres gjester fra utdanningsinstitusjoner, næringsliv, offentlig og privat hjelpeapparat og andre offentlige og private institusjoner

Se brosjyre om tilbudet

Participatory Learning Action (PLA)

  • metode som har som mål å fremme likeverdig samarbeid, for eksempel mellom pasienter og helsepersonell
  • bruker ulike visuelle teknikker for å få frem problemstillinger og mulige løsninger
  • kan brukes for å kartlegge en situasjon eller et område, for å analysere og planlegge tiltak og lage tiltaksplaner, for å evaluere tiltak og i undervisning og veiledning
  • en gruppebasert arbeidsmetode, men teknikkene kan også brukes i én til én sammenhenger.

Les mer om PLA i boka Felleskap for utvikling

Skrivekurs NAPHA og NK LMS

Forfatter av dette praksiseksemplet er Kari Fredriksen, leder av lærings- og mestringssenteret, Stavanger universitetssjukehus.

Teksten et resultat av skrivekurs arrangert i samarbeid mellom NAPHA (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid) og NK LMS (Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring.) i 2013.

Deltakerne på kurset formidler erfaring fra organisering av ulike ærings- og mestringstilbud.

Serie: I perioden november 2013 - februar 2014 publiseres tekstene på Naphas kunnskapsbase Psykiskhelsearbeid.no under temaet Læring og mestring og på NK LMS' nettsted mestring.no.

Artikkelforfatter Kari Fredriksen.(FOTO: Marte Monsen Strandskog, Helse Stavanger HF)

Mer om

læring.og.mestring barn.og.unge praksiseksempler stavanger rogaland spesialisthelsetjenesten

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen