Psykologer i kommunen ønsker å jobbe forebyggende

Psykologer i kommunen ønsker å jobbe forebyggende

Publisert: 26. mars 2014.   Endret: 13. juni 2017

Modellutprøvingen av psykologer i kommunehelsetjenesten skapte blant annet lavere terskel for psykologhjelp, og gav økt fokus på forebygging og tidlig intervensjon, ifølge Arbeidsforskningsinstituttet.

Skolebarn, forebygging

FOREBYGGING: I en studie av satsingen på psykologer i norske kommuner, fant Folkehelseinstituttets at psykologene brukte 9 % av sin arbeidstid på forebyggende tiltak.(Ill.foto:www.colourbok.com)

FOREBYGGING: I en studie av s...
Modellutprøving av psykologer i kommunehelsetjenesten
  • Helsedirektoratet etablerte i 2008 en tilskuddsordning hvor kommuner kunne søke om midler til å ansette psykologer.
  • Tilskuddet skulle brukes til etablering av nye psykologstillinger i kommunehelsetjenesten innenfor rammen av en av fire ulike organisasjonsmodeller.
  • Artikkelen baserer seg på rapporter fra hhv. Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Folkehelseinstituttet (FHI) og Sintef teknologi vedrørende satsningen på psykologer i kommunen.

 

Metode
  • Folkehelseinstituttets rapport baserte seg på strukturerte telefonintervju med 100 kommunepsykologer.
  • Arbeidsforskningsinstituttets brukte et tredelt design på studien, måloppnåelsesanalyser basert på kommunenes egne rapporteringer, nettbasert spørreundersøkelse av psykologer ansatt i kommunen, samt casestudie av åtte kommuner tilknyttet modellutprøvingen.
  • Sintef gjennomførte en spørreskjemaundersøkelse blant alle psykologer i kommunene, samt registerdata.

Mer om

behandling.i.psykisk.helsearbeid lavterskeltilbud evalueringer psykologer.i.kommunene helsefremming.og.forebygging folkehelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen