Dialogmøte i Nordflanken – et samarbeid i nord

Dialogmøte i Nordflanken – et samarbeid i nord

Publisert: 21. februar 2014

Gruppen Nordflanken er sammensatt av representanter for Fylkesmannen, Bufetat, og kompetansesentre som jobber med folkehelse, rus og psykisk helse i Nordland, Troms og Finnmark. Formålet er samarbeid.

Nordflanken - samarbeidsmøte 6 februar 2014 DSC01638
DIALOG MELLOM ETATER OG KOMPETANSESENTERE: Møte i Nordflanken 6. februar 2014.
DIALOG MELLOM ETATER OG KOMPE...
Nordflanken - samarbeidsgruppe i region nord

Fylkesmennene i Nordland, Troms og Finnmark etablerte i 2010 et regionalt samarbeidsnettverk kalt «Nordflanken», som består av embetes rådgivere innen folkehelse, psykisk helse og rus. På Nordflankens møte i Vadsø i september 2012, bestemte de seg for å invitere de regionale kompetansemiljøene inn.

 • Fylkesmennene i Nordland, Troms og Finnmark
 • Barne-, ungdoms og familieetaten- Bufetat
 • Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid for voksne - NAPHA
 • Kompetansesenter rus, Nord-Norge - KoRus-Nord
 • Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern - SANKS
 • Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - RKBU Nord
 • Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging -RVTS Nord og Helse Nord
Tema fra dialogmøtet i 2013

Det første samarbeidsmøtet ble arrangert av Fylkesmannen i Troms 23.januar 2013, og det var enighet om å fortsette med årlige dialogmøter.

Noen av temaene som kom opp:

 • Hva er målet og mandatet for samarbeidet mellom kompetansemiljøene og fylkesmennene?
 • Kan samarbeidet oss imellom skje via nettbaserte løsninger? I så fall hvilke?
 • Hva er felles for våre oppdrag?
 • Hvordan kan vi samarbeid bedre om kompetanseheving?
 • Er det aktuelt å lage en kompetansekartlegging for Nord-Norge innen de aktuelle fagområdene? Hva vil det kreve av ressurser, og hvordan skal det evt. gjøres?
 • Er Nord-Norge for lite synlig på landsbasis når det gjelder kompetanse og utviklingsarbeid? Hva gjør vi i så fall med det?
 • Hvilke endringer skjer i kommunenes ressursbruk innen rus, psykisk helse og folkehelse? Hva er årsakene til endringene?
Merete Saus, Instituttleder RKBU Nord var en av innlederne i møtet 6.februar 2014 Foto: Solrun Steffensen

Mer om

organisering.av.tjenester kvalitetsarbeid samhandling reportasjer

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen