Tekster fra skrivekurs NAPHA-NK LMS 2013

Tekster fra skrivekurs NAPHA-NK LMS 2013

Publisert: 01. mars 2014

12 tekster om læring og mestringstilbud er publisert som resultat av skrivekurset NAPHA og NK LMS arrangerte i samarbeid høsten 2013.

skrivekurset
Skrivekurs NAPHA og NK LMS

Høsten 2013 arrangerte Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) og Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS)  skrivekurs sammen. 

Kurset var beregnet på ansatte og brukerrepresentanter i spesialist- eller kommunehelsetjenesten som har utviklet lærings- og mestringstilbud innen feltet psykisk helse- og rusarbeid.

Tekstene som ble produsert på skrivekurset, har i perioden november 2013 til februar 2014 blitt publisert på og NAPHAs og NK LMS’ nettsteder. Du finner dem under temaet Læriing og mestring her i kunnskapsbasen Psykiskhelsearbeid.no og i Verktøykassa på NK LMS’ nettsted mestring.no.

Mer om

læring.og.mestring praksiseksempler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen