Hvorfor noen kommuner lykkes bedre enn andre

Hvorfor noen kommuner lykkes bedre enn andre

Publisert: 25. februar 2014

Ildsjeler, stabilt fagmiljø, brukere som blir hørt og politikere og administrative ledere med genuin interesse for fagfeltet psykisk helse. Dette kjennetegner kommuner som har lykkes best med å gi et godt psykisk helsetilbud etter at øremerkingen fra Opptrappingsplanen tok slutt.

Ildsjel2
ILDSJELER: Det er viktig at ildsjelene blir tatt vare på slik at de ikke brenner ut, mener artikkelforfatteren.
ILDSJELER: Det er viktig at i...
FAKTA
  • Nordland er et mangfoldig fylke med 44 kommuner, der innbyggertallet varierer fra cirka 450 til over 50 000.
  • Artikkelforfatter Yngve Osbak har jobbet i over 15 år hos Fylkesmannen i Nordland, med hovedansvar for Opptrappingsplanen psykisk helse
  • Viktige oppgaver etter Opptrappingsplanen er godkjenning av polikliniske stillinger innen psykisk helsevern, oppfølging av klager på tvangsbehandling og tvangsernæring i de psykiatriske avdelingene, samt oppfølging og rapportering av psykisk helsearbeid i alle Nordlandskommunene. 
  • Han kommer i denne artikkelen med sine betraktninger om hva som gjør at noen kommuner har lykkes bedre enn andre med å opprettholde et godt psykisk helsetilbud etter at Opptrappingsplanen tok slutt.
  • Denne artikkelen er skrevet i samarbeid med NAPHAs skrivekurs.
YNGVE OSBAK hos Fylkesmannen i Nordland har skrevet denne artikkelen.

Mer om

brukerkunnskap god.hjelp.i.et.brukerperspektiv psykisk.helsearbeid.som.fag.og.praksisfelt samhandling debattinnlegg

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen