Det viktige samarbeidet - om satsingen på psykologer i kommunen

Det viktige samarbeidet - om satsingen på psykologer i kommunen

Publisert: 31. mars 2014.   Endret: 13. juni 2017

Helsedirektoratets satsning på psykologer i kommunene kan beskrives som vellykket, men hvordan har psykologenes samarbeid med det øvrige hjelpeapparatet og brukerorganisasjonene vært?

person som går opp rulletrappa

BRUKERORGANISASJONER: Psykologene i kommunene samarbeider i liten grad med brukerorganisasjoner. (Ill.foto:www.colourbox.com)

BRUKERORGANISASJONER: Psykolo...
Modellutprøving av psykologer i kommunehelsetjenesten
  • Helsedirektoratet etablerte i 2008 en tilskuddsordning hvor kommuner kunne søke om midler til å ansette psykolog i kommunen.
  • Tilskuddet skulle brukes til etablering av nye psykologstillinger i kommunehelsetjenesten innenfor rammen av en av fire ulike organisasjonsmodeller.
  • Artikkelen baserer seg på rapporter fra hhv. Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Folkehelseinstituttet (FHI) og Sintef teknologi vedrørende satsingen på psykologer i kommunen.
Metode
  • Arbeidsforskningsinstituttets brukte et tredelt design på studien, måloppnåelsesanalyser basert på kommunenes egne rapporteringer, nettbasert spørreundersøkelse av psykologer ansatt i kommunen, samt casestudie av åtte kommuner tilknyttet modellutprøvingen.
  • Sintef gjennomførte en spørreskjemaundersøkelse blant alle psykologer i kommunene, samt registerdata.

Mer om

samhandling lavterskeltilbud evalueringer psykologer.i.kommunene helsefremming.og.forebygging folkehelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen