Å snakke sant om livet

Å snakke sant om livet

Publisert: 12. april 2014.   Endret: 25. juni 2020

Å omdanne livssmerte til livskraft er fullt mulig! Min erfaring er at det er nødvendig å snakke sant om livet, og det er et vågestykke. Hvis jeg ikke snakker sant om livet, forsvinner jeg. "Å snakke sant om livet" innebærer at jeg våger å vise min sårbarhet såvel som min styrke. Ingen er bare sterk eller tøff. Ingen er bare sårbar eller svak.

rakudetaljer 050406 038

Detaljfoto av rakukeramikk - eget arbeid, Siv Helen Rydheim

Detaljfoto av rakukeramikk - ...
Nordisk kongress 9.-11. mai 2014

Om du som leser blir nysgjerrig på flergenerasjonell traumeterapi har du muligheten til å få litt innblikk i hva det dreier seg om gjennom Konstellatørforeningens Nordiske kongress 9-11 mai 2014. Fra nettsiden:

Hva ligger bak et menneskes oppførsel? Enten man jobber innen barnevern, voksenomsorg eller terapi, stilles ofte dette spørsmålet. 

Fortvilte ungdommer og voksne kan spørre seg: Hvorfor klarer jeg ikke endre meg? Kanskje har du selv stilt dette spørsmålet, eller stilt det til en du er glad i, et barn, en livsledsager eller en kollega.

Gjennom Kongressen vil vi vise deg hvordan konstellasjoner steg for steg kan føre til en prosess hvor de flergenerasjonelle sammenhengene oppfattes. Det kan gi hjelp til å løse seg fra traumatiske innviklinger med sine foreldre og besteforeldre og erkjenne og bearbeide tilknytningstraumer/symbiosetraumer. 

Vi bygger vårt arbeid på 3 byggestener:
1. Metoden Konstellasjoner
2. Tilknytningsteori
3. Flergenerasjonell traumeteori

Institutt for Konstellasjoner og Flergenerasjonelt Traumearbeid"Menneskers utvikling er bestemt av våre behov for kjærlighet, relasjoner og tilknytning. Og også for våre ønsker om sunn selvstendighet (auotonomi), selv bestemmelse og frihet. Hendelser tidlig i livet, enten de var krenkende, traumatiske, stressede eller bare vanskelige kan forårsake hindringer for at vi klarer å leve våre liv slik vi ønsker her og nå og å ha sunne forhold. Vi bærer også med oss erfaringene fra foreldre, besteforeldre og noen ganger oldeforeldre. Når foreldre er traumatiserte skades tilknytningsprosessen mellom barn og foreldre, Franz Ruppert kaller dette "Trauma of Love"."

Glass i kombinasjon med keramikk, rakubrent. Eget arbeid.

Mer om

recovery selvhjelp salutogenese brukererfaringer helsefremming.og.forebygging

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen