Et steg nærmere arbeidslivet

Et steg nærmere arbeidslivet

Publisert: 01. juli 2014.   Endret: 05. januar 2024

Ved Valentinlyst sykehjem i Trondheim kan mennesker med psykiske helseproblemer få prøve ut sin arbeidsevne i et trygt miljø, der attføringskonsulent har mulighet til tett individuell oppfølging av deltagerne.

et steg nærmere arbeidslivet COLOURBOX9369834

GULL VERDT: Tett oppfølging i eksterne bedrifter er en suksessfaktor for å få mennesker med psykiske helseproblemer ut i ordinært arbeid.

GULL VERDT: Tett oppfø...
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet
  • APS (arbeidspraksis i skjermet virksomhet)
  • Arbeidsrettet tiltak for personer med redusert arbeidsevne og usikre yrkesmessige forutsetninger, som kan ha nytte av tett oppfølging
  • Målet med APS er å avklare personens arbeidsevne og interesser, samt styrke mulighetene for å komme i arbeid eller utdanning.
  • Varigheten på tiltaket APS er ett år, med muligheter for forlengelse i ytterligere ett år.

Mer om

arbeid.og.psykisk.helse samhandling praksiseksempler trondheim trøndelag

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen