Normalisering, livskvalitet og brukermedvirkning i dagsenter for utviklingshemmede

Normalisering, livskvalitet og brukermedvirkning i dagsenter for utviklingshemmede

Publisert: 13. august 2014.   Endret: 16. februar 2016

Hva legger dagsenteransatte i begrepene normalisering, livskvalitet og brukermedvirkning, og hvordan manifisterer det seg i den daglige driften? En studie fra Universitetet i Agder søker svar gjennom intervju med dagsenteransatte.

lupe

BEGREPSBRUK: Dagsenteransatte benytter ikke nødvendigvis begreper på samme måte som forskere eller andre faggrupper. (Ill.foto: www.colourbox.com).

BEGREPSBRUK: Dagsenteransatte...
Vernepleierutdanningen - UiA

Universitetet i Agder tilbyr studium over seks semester som gir graden bachelor i vernepleie. Utdanningen gir grunnlag for autorisasjon som vernepleier. Vernepleiere kan så ta videre utdanning, blant annet masterprogram. Studiet omfatter både teoretisk og praktisk undervisning, og tilbys av fakultet for helse- og idrettsvitenskap.

Mer om

inkludering brukermedvirkning aktivitet.og.fritid universitetet.i.agder forskningsrapporter psykisk.utviklingshemmede

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen