Vil vekk fra tankegangen om det unormale mennesket

Vil vekk fra tankegangen om det unormale mennesket

Publisert: 29. oktober 2014

Forskere fra UiA risser her opp et nytt grunnlag for psykisk helsearbeid, der basis er en erkjennelse av mangfold og samtidighet.

3063095 mur og vater

AKTUELT: Den medisinske sykdomsmodellen som ligger til grunn for utviklingen av psykisk helsetjenestene er kritisert for å være ufullstendig, lite treffende og for å bidra til å skape en motsetning mellom å være frisk/ normal og å ha psykiske problemer/ være unormal.(Foto: www.colourbox.com).

 

AKTUELT: Den medisinske sykdo...

Mer om

kvalitetsarbeid opptrappingsplanen psykisk.helsearbeid.som.fag.og.praksisfelt universitetet.i.agder øvrige.artikler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen