Hva er god inkluderingskompetanse?

Hva er god inkluderingskompetanse?

Publisert: 08. oktober 2014

Hvilke erfaringer har arbeidsgiverne med inkluderingsarbeid? Og hva trenger virksomhetene av bistand for å lykkes med dette arbeidet? En ny rapport forsøker å gi svar.

supported employment2

GOD OPPFØLGING: Forskningsrapport indikerer at arbeidsgiverne i hovedsak er dyktige til å ivareta arbeidstakere som trenger spesiell tilrettelegging. (Ill.foto: www.colourbox.com).

GOD OPPFØLGING: Forskningsrap...
Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) er sammen med Norsk institutt for forskning om oppvekst velferd og aldring (NOVA) fra 1. januar 2014 en del av Senter for velferds- og arbeidslivsforskning ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Arbeidsforskningsinstituttets visjon er å være et ledende institutt for handlingsorientert arbeidslivsforskning, nasjonalt og internasjonalt.

Forskerne er organisert i fire forskningsgrupper: Innovasjon og virksomhetsutvikling; Mestring, arbeid og mangfold; Samfunn, arbeidsliv og politikk og Velferdsstatens organisering.

 

Prosjekt: Dette kjennetegner god inkluderingskompetanse

Prosjektet eies av Rådet for psykisk helse og Hovedorganisasjonen Virke. Prosjektet er finansiert gjennom Arbeids- og velferdsetatens forsøksmidler for arbeid og velferd (FARVE).

Prosjektet skal forsøke å gi svar på hva som kjennetegner gode, helhetlige modeller for arbeidsplassinkludering. Modeller som både støtteapparatet, brukere og arbeidsgivere er fornøyde med, og som skaper opplevelse av mestring og av å lykkes, enten det måles i meningsfylt arbeid, sosial inkludering, lengde på ansettelsesforhold eller nivå på lønn og godtgjørelser.

Prosjektleder er Øystein Spjelkavik, Forsker ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning.

Mer om

inkludering arbeid.og.psykisk.helse prosjektrapporter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen