BrukerPlan - Kartleggingsområder og nøkkeltall 2013

BrukerPlan - Kartleggingsområder og nøkkeltall 2013

Publisert: 13. oktober 2014

I alt 11372 brukere inngår i statistikken for kartlegging av omfanget og karakter av den kjente rusmiddelproblematikken i kommunene i 2013.

BrukerPlan2

BRUKERPLAN: 20 prosent av alle registrerte brukere har samtidig alvorlig rus- og psykisk lidelse (ROP-lidelse) (Ill.foto: Roald Lund Fleiner/NAPHA)

BRUKERPLAN: 20 prosent av all...
Stavanger Universitetssykehus

Stavanger Universitetssykehus, ved KORFOR og RPS-teamet Avdeling Unge Voksne, har siden 2008 hatt ansvaret for teknisk og faglig utvikling av BrukerPlan som kartleggingsverktøy.

Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning (KORFOR) er en nettverksorganisasjon som både initierer og deltar i prosjekter lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Forskningsleder ved kompetansesenteret, Sverre Nesvåg, er faglig ansvarlig for BrukerPlan.

RPS-teamet i Avdeling Unge Voksne RPS-teamet har ansvaret med å koordinere tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB), etter at rusreformen ble vedtatt i 2004.

Mer om

rusproblem.og.psykisk.lidelse dokumentasjon organisering.av.tjenester brukerplan verktøy

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen