Tirsdagstreffet for barnefamilier

Tirsdagstreffet for barnefamilier

Publisert: 04. februar 2015.   Endret: 05. januar 2024

Ved Mørkved familiesenter i Bodø kan familier der en av foreldrene sliter med psykiske vansker, komme sammen for felles aktiviteter og samvær.

COLOURBOX5954809

TIDLIG FOREBYGGING: Barn av psykisk syke er selv i risikogruppen for å utvikle psykiske vansker om de ikke får tidlig og riktig hjelp (ill.foto: colourbox.com)

TIDLIG FOREBYGGING: Barn av p...
Barn av psykisk syke
  • Ifølge Folkehelseinstituttet tilhører450 000 barn i Norge familier der minst en av foreldrene har en psykisk lidelse eller misbruker alkohol. Av disse har 135 000 foreldre alvorlige psykiske lidelser
  • Barn av psykisk syke er selv i risikosonen for å utvikle psykiske vansker senere i livet
Fakta om tilbudet
  • Lavterskeltilbud for foreldre som strever psykisk, og for deres barn i alderen 0-12 år.
  • Familiene møtes tirsdager- annenhver uke fra kl 16.00- 19.30.
  • Sted: Mørkved familiesenter utenfor Bodø.
  • Verken henvisning fra lege eller foreliggende diagnose kreves for å benytte seg av tilbudet. 
  • Før oppstart går familiene gjennom en kartleggingssamtale om forventinger.
  • Vekt på brukermedvirkning. Tilbudet er utviklet i nært samarbeid med foreldrene.
  • Det er familiene selv som søker om opptak, og grensen for antall familier er satt til mellom fem og åtte.
  • De ansatte har forskjellig fagbakgrunn, blant annet som sosionom, førskolelærer og psykiatrisk hjelpepleier, og utnytter dette til tverrfaglig samarbeid. En nytilsatt kommunepsykolog trekkes inn hvis det er behov for veiledning.

Mer om

barn.og.unge lavterskeltilbud brukermedvirkning barn.som.pårørende praksiseksempler bodø nordland

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen