Vi ønsker mer fokus på brukermedvirkning!

Vi ønsker mer fokus på brukermedvirkning!

Publisert: 23. oktober 2014.   Endret: 05. januar 2024

Forum for brukerråd og brukerstyrer ved dagsentrene i Vestfold er tydelige på hva som er viktigst. "Vi ønsker å skape et nettverk som vektlegger erfaringsdeling og kompetanseheving for brukerrådsrepresentanter og brukerstyrer ved dagsentrene i Vestfold", fastslår Geir Thoresen.

F.v.: Geir Thoresen, Bettina Dudas, Mary Ann Paulsen, Bente Eng og Ruth Solveig Thorsen

ILDSJELER: Geir Thoresen, Bettina Dudas, Mary Ann Paulsen, Bente Eng og Ruth Solveig Thorsen er fem av åtte medlemmer i forumets arbeidsgruppe.

ILDSJELER: Geir Thoresen, Bet...
Forum for brukerråd og brukerstyrer ved dagsentrene i Vestfold

Forumets arbeidsgruppe ble etablert i 2012 etter ønske fra deltakere på Erfaringskonferansene for dagsentre innen psykisk helse i Vestfold i perioden 2008-2012.

Forumets formål er å styrke brukermedvirkning ved:

  • å skape en arena for regelmessig erfaringsutveksling og danne nettverk for de som sitter som representanter i brukerråd og utvalg ved dagsentrene
  • å tilby oppæring/kurs med fokus på brukermedvirkning, rollen som brukermedvirker, kommunikasjon og samarbeidsevne
Forumets arbeidsgruppe

Arbeidsgruppen består av totalt åtte medlemmer, fordelt på fire brukerrepresentanter og fire ansatte:

  • Bente Eng, Huset i Larvik
  • Ann-Kristin Taugland, Optimisten, Sosialmedisinske senter, Sandefjord kommune
  • Grethe Ringnes Schneider, Huset i Larvik
  • Ellen Strand, Optimisten, Sosialmedisinske senter, Sandefjord kommune
  • Bettina Dudas, Klinikk psykisk helse og rusbehandling (KPR), Sykehuset i Vestfold
  • Geir Thoresen, Enhet rus og psykisk helse, Horten kommune
  • Ruth Solveig Thorsen, Sandefjord kommune
  • Mary Ann Paulsen, Sandefjord kommune

Mer om

brukermedvirkning kompetanseutvikling praksiseksempler vestfold horten sandefjord spesialisthelsetjenesten

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen