På lag for å hjelpe sikkerhetspasienter tilbake til hverdagen

På lag for å hjelpe sikkerhetspasienter tilbake til hverdagen

Publisert: 13. november 2014.   Endret: 05. januar 2024

Når sikkerhetsavdelingen og kommunen spiller på lag for å hjelpe utskrevne pasienter tilbake i egen bolig, er vår erfaring at de får en bedre hverdag og redusert behov for nye innleggelser.

Regional sikkerhetsavdeling (RSA) Brøset

Regional sikkerhetsavdeling (RSA) Brøset i Trondheim. FOTO: Eivind Myhre.

Regional sikkerhetsavdeling (...
RSA BRØSET
  • Regional sikkerhetsavdeling (RSA) Brøset er én av tre regionale avdelinger for psykisk helsevern. Avdelingen gir tilbud til pasienter med alvorlig psykisk lidelse, og særlig utfordrende eller farlig atferd.
  • Gjennomfører også rettspsykiatriske døgnobservasjoner på oppdrag fra retten, og i samarbeid med rettspsykiatrisk sakkyndige.
  • Mottar pasienter fra hele Helse Midt-Norge.
  • Så snart pasientens tilstand og vurderinger av risiko tilsier det, rettes fokus mot gjenetablering av et hverdagsliv utenfor sikkerhetsavdelingen. 
Om forfatterne

Ragnhild Johansen.

Antje Daniela Gross-Benberg.

Mer om

bolig behandling.i.psykisk.helsearbeid samhandling faglig.kvalitet praksiseksempler spesialisthelsetjenesten trondheim trøndelag

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen