Nyttig bok om inkluderingskompetanse

Nyttig bok om inkluderingskompetanse

Publisert: 21. april 2015

Hjelpeapparatet bør ha kjennskap til ulike tilnærminger til arbeidsinkludering. Dette kan være helt sentralt for å få mennesker med bistandsbehov ut i ordinær jobb, og en bok fra 2014 gir noen verktøy.

finnesinplass3

Å FINNE SIN PLASS: Inkludering i det ordinære arbeidslivet kan by på en rekke utfordringer. (Ill.foto: www.colourbox.com)

Å FINNE SIN PLASS: Inkluderin...
REDAKTØRENE

Kjetil Frøyland er utdannet sosionom og idèhistoriker. Han har vært direktør i Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk (AKAN) og arbeider nå som forsker og forskningsleder ved Arbeidsforskningsinstituttet.

Øystein Spjelkavik er utdannet sosiolog og ansatt som forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet. Han har siden begynnelsen av 1990-tallet arbeidet med problemstillinger knyttet til arbeidsinkludering og Supported Employment både i Norge, Norden og Europa.

Boka fra 2014 har NAV-ansatte og det øvrige hjelpeapparatet som primære målgrupper (Foto: Gyldendal Norsk Forlag)

Mer om

arbeid.og.psykisk.helse inkludering kompetanseutvikling faglitteratur

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen