Fremdeles mangler i krisesentrenes tilbud

Fremdeles mangler i krisesentrenes tilbud

Publisert: 18. mai 2015

Krisesenterloven har bidratt til å styrke hjelpetilbudet til voldsutsatte kvinner, barn og menn i norske kommuner. Mennesker med rus og/eller psykiske lidelser får imidlertid ikke et godt nok tilbud.

Krisesentre

RISIKO: Tilbudene ved norske krisesentre er ikke gode nok for mennesker med rus og/eller psykiske vansker. Dette er også mennesker med forhøyet risiko for å oppleve vold. (ill.foto:www.colourbox.com)

RISIKO: Tilbudene ved norske ...

Mer om

vold.og.overgrep.i.nære.relasjoner evalueringer

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen