Lærer å leve nye liv

Lærer å leve nye liv

Publisert: 29. mai 2015.   Endret: 31. august 2015

Hva forteller mennesker som har vært i behandling for rusmiddelavhengighet, om sin egen tilfriskningsprosess? Dette er forsker Inger Anne Robertson i gang med å undersøke.

Lære å leve nye liv

MÅLBEVISSTE I BEDRINGSPROSESSEN:  Informantene i Inger Eide Robertsons studie har vært svært målbevisste på egne behov, og de har i stor grad opplevd å få den hjelpen de har etterspurt. (Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com)

MÅLBEVISSTE I BEDRINGSPROSESS...

FORSKER: Inger Eide Robertson håper studien kan føre til økt forståelse og kunnskap om vilkår for sosial integrering. (FOTO: Kristin Trane/NAPHA) 


 

Mer om

god.hjelp.i.et.brukerperspektiv recovery foredrag psykologer.i.kommunene

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen