Referansegruppe

En referansegruppe bestående av personer fra ulike deler av psykisk helsefeltet hjelper NAPHA med å evaluere og videreutvikle senterets arbeid.

Referansegruppen består av representanter fra kommuner, brukerorganisasjoner, universitet og høgskoler, forskningsmiljø, helseforetak (DPS), Kommunesektorens organisasjon (KS) og interesseorganisasjoner.

Det rekrutteres dessuten andre sentrale personer innenfor fagfeltet i en såkalt fri kvote.

Referansegruppen har i dag følgende 13 medlemmer:

 • Tove Gundersen, generalsekretær, Rådet for psykisk helse
 • Audun Pedersen, spesialrådgiver psykisk helse, Bergen kommune
 • Thore Folland, koordinator for psykisk helsearbeid, Molde kommune
 • Jostein Jakobsen, landsstyreleder, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP)
 • Olav Elvemo, fagleder psykisk helse og rus, Kommunesektorens organisasjon (KS)
 • Ann-Inger Leirtrø, avdelingsleder, DPS Stjørdal
 • Marit Vardehaug, leder, psykisk helse, Steigen kommune
 • Olav Burkeland, fagutvikler Midt, Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser (SEPREP)
 • Anne Landheim, forskningsleder/faglig rådgiver, Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (N-ROP)
 • Grete Vedlog, spesialkonsulent, seksjon for psykisk helse og avhengighet, Oslo kommune
 • Fred Rune Rahm, spesialrådgiver, Kompetansesenter Rus, region sør - Borgestadklinikken
 • Helge Ramsdal, professor, avd. for helse- og sosialfag, Høgskolen i Østfold
 • Rune Helland, fagsjef, Mental Helse

 

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen