Referansegruppe

En referansegruppe bestående av personer fra ulike deler av psykisk helsefeltet hjelper NAPHA med å evaluere og videreutvikle senterets arbeid.

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

(Illustrasjonsfoto: Colourbox...

Referansegruppen består av representanter fra kommuner, brukerorganisasjoner, universitet og høgskoler, forskningsmiljø, helseforetak (DPS), Kommunesektorens organisasjon (KS) og interesseorganisasjoner.

Det rekrutteres dessuten andre sentrale personer innenfor fagfeltet i en såkalt fri kvote.

Referansegruppen har i dag følgende 13 medlemmer:

 • Tove Gundersen, generalsekretær, Rådet for psykisk helse
 • Audun Pedersen, spesialrådgiver psykisk helse, Bergen kommune
 • Ragnhild Naas, terapeut Rask psykisk helsehjelp, Molde kommune
 • Anna Cecilie Jentoft, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP)
 • Jon Qvortrup, spesialrådgiver, avd. SVD Helse og velferd, Kommunesektorens organisasjon (KS)
 • Fredrik Hiis Bergh, Bjørgvin DPS
 • Gøril Jensen, Sør-Varanger kommune
 • Olav Løkvik, fagutvikler, Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser (SEPREP)
 • Siw Anita Bratli, NK LMH
 • Grete Vedlog, spesialkonsulent, seksjon for psykisk helse og avhengighet, Oslo kommune
 • Fred Rune Rahm, spesialrådgiver, Kompetansesenter Rus, region sør - Borgestadklinikken
 • Helge Ramsdal, professor, avd. for helse- og sosialfag, Høgskolen i Østfold
 • Rune Helland, fagsjef, Mental Helse

 

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen