Vil gi bedre tilbud til brukere underlagt tvang

Vil gi bedre tilbud til brukere underlagt tvang

Publisert: 01. juni 2016.   Endret: 02. november 2016

I Tromsø har spesialisthelsetjenesten og kommunen gått sammen for å bedre tilbudet til mennesker som er underlagt tvang utenfor institusjon (TUD).

Tromsøbrua i solnedgang

AKTUELT: I prosjektperioden skal det jobbes med å implementere krisemestringsplaner og utvikle rutiner som sikrer jevnlig oppdatering.

AKTUELT: I prosjektperioden s...
Tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD)
  • Er regulert av psykisk helsevernloven (1999) 3-5. TUD tas i bruk når det anses som et bedre alternativ for pasienten enn tvangsbehandling i institusjon. TUD kan bare skje under ansvar av en institusjon som er godkjent for slik behandling.
  • TUD omfatter som oftest oppmøte til behandling og medisinering.
  • I Psykisk helsevernforskriften (2011) Kap 5 står det at gjennomføringen av TUD skal innebære: En kontaktperson på dagtid blant institusjonens behandlingspersonell, samarbeid med den kommunale helse- og omsorgstjenesten, samarbeid med pasientens pårørende. Dersom henting er nødvendig, skal det skje på en skånsom måte.
  • I Tromsø har man siden 2010 hatt et samarbeidsprosjekt mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten, kalt Prosjekt Tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD-prosjektet).

 

Mer om

tvang.og.makt samhandling praksiseksempler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen