Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 10

Siste nytt

Folkemengde
-Trenger en folkebevegelse mot psykiatriske diagnoser -De psykiatriske diagnosene slik de fremstår i dag gir rett og slett ingen mening, mener psykolog Birgit Valla. 17. mars skal hun i debatt i anledning to bøker som er oversatt til norsk om temaet.
Deltakere i nettverk
Vil vite at hjelpen hjelper -Jeg var så hungrig etter å vite om det jeg gjorde faktisk førte til at de jeg skulle hjelpe fikk det bedre, sier psykiatrisk sykepleier Nina Juliussen, som bruker tilbakemeldingsverktøyet KOR.
orchids
Utfordrer stress-sårbarhetsmodellen Kan forskning på formbarhet gi oss en bedre forståelse av individuelle forskjeller og utviklingsmuligheter?

Tips fra NAPHAs kunnskapsbase

Hovland, breddebilde
BrukerPlan – fra fargestifter til tjenesteutvikling Sandes kommune er en foregangskommune på mange områder, inkludert utnyttelsen av BrukerPlan. I flere år har de bevisst benyttet kartleggingen i utvikling av psykisk helse- og rustjenestene.
Bodybuilders3
Hva vet du om bruk og effekter av doping? Ansatte i kommunale helse- og sosialtjenester vil ofte være de første som kommer i kontakt med personer som trenger hjelp etter å ha brukt doping. En ny håndbok kan gi dem bedre forutsetninger for å håndtere problematikken.