Psykolog ved v.g.s - et tilbud som gjør en forskjell

Psykolog ved v.g.s - et tilbud som gjør en forskjell

Publisert: 16. juni 2016.   Endret: 29. januar 2017

Elevene på Godalen v.g.s. i Stavanger er ekstra heldige. De har en psykolog som jobber for å ruste dem til å gjennomføre skoleløpet.

stavanger vgs psyk og nav

HJELPER V.G.S.-ELEVER: -Hva om vårt tilbud ikke hadde eksistert? Hvem skulle fanget dem opp da? – spør psykolog Lars Fredrik Høiby. Her sammen med NAV-veileder Ingunn Arnøy. (FOTO: Kristin Trane/ NAPHA),

HJELPER V.G.S.-ELEVER: -Hva o...
Psykolog i videregående skole
  • Lars Fredrik Høiby er fast ansatt i Stavanger kommune, avdeling oppvekst og levekår, Helsehuset
  • Sitter en dag i uken på Godalen videregående skole, men har samtaler med elever også utover dette gjennom sin stilling i Stavanger kommune.
  • Godalen v.g.s har rundt 800 elever og tilbyr både allmenne fag og yrkesfag.
  • Ingen henvisning, lav terskel
  • NAV veiledere er tetteste samarbeidspartnere
NAV veileder i videregående skole
  • Ingunn Arnøy jobber som NAV veileder på Godalen videregående skole.
  • Sitter fire dager i uken på skolen
  • Er en del av «Ny GIV utviklingsprosjekt»
  • Ansatt av Stavanger kommune, NAV
  • Fulgte i 2015 opp 71 elever ved Godalen videregående skole

Mer om

barn.og.unge arbeid.og.psykisk.helse relasjon psykologer.i.kommunene helsefremming.og.forebygging praksiseksempler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen