Bygninger som gjør deg friskere

Bygninger som gjør deg friskere

Health Promotion Research / Publisert: 29. september 2016.   Endret: 30. september 2016

-«Keep it normal», ble vår enkle ide for å skape et godt prosjekt, sier sjefarkitekt Ragnhild Aslaksen. Forskere fra hele verden lot seg inspirere på konferanse i Trondheim om helsefremming og folkehelse.

Ragnhild Aslaksen, sjefsarkitekt ved Sykehusbygg HF

FJERNET LUKENE: Den åpne resepsjonen får deg til å føle deg som et helt menneske og på likefot med personalet, sier arkitekt Ragnhild Aslaksen. Helsefremmende tankegang har preget byggingen av St. Olavs hospital. Internasjonale folkehelseforskere og eksperter fikk omvisning, og lot seg inspirere.

FJERNET LUKENE: Den åpn...
St. Olavs hospital
  • 8000 ansatte
  • 2500 outpatients hver dag.
  • 750 pasientrom
  • 220.000 kvm organisert som en såkalt "cityblock-structure"

 

NESTOR: Professor Jürgen M. Pelikan, direktør for WHOs Collaborating Center for helsefremming i sykehus og helsetjenester.
International Forum for Health Promotion Research
  • I Trondheim, 28.-30. September, 2016
  • 3. i sitt slag 
  • Årets tittel er "Next Society" 
  • Støttet av Forskningsrådet mfl. 
  • Arrangert av NTNU Senter for helsefremmende forskning

 

Mer om

helsefremming.og.forebygging folkehelse nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen