Aspergers syndrom og empati

Aspergers syndrom og empati

Publisert: 31. oktober 2016.   Endret: 24. januar 2021

Et menneske bør ikke bedømmes ut fra evnen til empati, men i stedet etter de gode handlingene en gjør. Jeg syns at begrepet empati trenger å bli bedre belyst, fordi det tolkes så forskjellig.

Empati
Asberger landskap

I dette innlegget reflekterer Gustav Koi over begrepet empati, slik det ofte knyttes til diagnosen Aspergers syndrom. Teksten er basert på utdrag fra hans bok "Asperger landskap".

Koi ble spesielt interessert i temaet etter at han selv fikk en slik diagnose. Han har søkt informasjon direkte eller inndirekte i kontakt med fagfolk, pårørende (mødre), og voksne med diagnosen Asperger, og blant annet brukt Wikipedia og Illustrert vitenskap som kilder i dette utdraget.

 

 

Mer om

brukererfaringer empati diagnoser

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen