Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 42

Siste nytt

Bekymret gutt
Barneansvarlige i kommunene kan bli lovpålagt Regjeringen vurderer om det skal bli en plikt for kommunene å ha egne barneansvarlige for å ivareta barn av foreldre med psykiske, rusrelaterte eller andre helseproblemer.
Audun Pedersen
Nytt samarbeid om mer recovery 15 kommuner på Vestlandet går sammen om å skape mer recoveryorienterte psykisk helse- og rustjenester.

Tips fra NAPHAs kunnskapsbase

Ung bekymret jente
Når møtet med voksenlivet tynger -Jeg mener man bør ha en BUP som hjelper ungdommer fram til de i hvert fall er 20, skriver napha.no-blogger Rigmor Galtung.