-Forebyggende tiltak lønner seg!

-Forebyggende tiltak lønner seg!

Psykologer i kommunene / Publisert: 17. november 2016.   Endret: 12. januar 2022

-Tiltak som retter seg universelt til hele befolkningen, spesielt barna, kan redusere nivå og antall av psykiske lidelser i fremtiden. Spesifikk behandllng til høyriskogrupper gjør ikke det, sier Arne Holte fra Folkehelseinstituttet.

Arne Holte, fagdirektør, Folkehelseinstituttet

LÆR FOREBYGGING: Psykologer og andre må lære seg hva forebygging og helsefremming i et folkehelseperspektiv går ut på. Det hjelper lite i et folkehelseperspektiv å gå inn for å oppdage barn i riskosonen, eller behandle spesifikt. Forebygging og helsefremming skjer gjennom virkemidler som er rettet mot hele befolkningen, sa Arne Holte, fagdirektør i Folkehelseinstituttet, til nasjonal nettverkssamling for psykologer i kommunen 2016.

LÆR FOREBYGGING: Psykol...
Psykologer i kommunene - Nasjonal nettverkssamling 2016

Nasjonal nettverkssamling for psykologer i kommunene 2016, foregår 16.-17. november på Gardermoen i Oslo. Arrangør er NAPHA og Helsedirektoratet. Rundt 400 personer deltar.

Nytt hefte fra NAPHA lanseres på konferansen: Psykolog i kommunen - en medspiller

 

 

Mer om

psykologer.i.kommunene helsefremming.og.forebygging folkehelse foredrag kunnskapskilder.for.kommunene

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen