Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 50

Siste nytt

Vekt
Om medisiner, vekt og livsglede En blind date minnet Rigmor Galtung om krysspresset mellom samfunnets slankeideal, og bivirkningene av medisiner mot psykiske lidelser.
Kaker
Samhandling er løsningen, men hva var problemet? Nye metoder, team og tjenester innen psykisk helse er ofte gammel kunnskap i ny innpakning, som skaper behov for samhandling. Samle heller alt i ett, mener Birgit Valla.
RPH foredrag okt 20162
Se foredragene fra nasjonal konferanse om Rask psykisk helsehjelp 2016 Funn fra evaluering av landets 12 første Rask psykisk helsehjelp-piloter, og hvordan legge til rette for videre satsing, var sentrale tema.

Tips fra NAPHAs kunnskapsbase

redstangehjelpa3
Trekker i flokk Psykologene i Stangehjelpa er så integrert i det tverrfaglige tilbudet at det nærmest er fremmed å snakke om dem som en spesifikk faggruppe.