Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-Nytt uke 8, 2017

Siste nytt

Ungdom som avbryter videregående får ikke god nok oppfølging
Ikke god nok oppfølging av ungdom som avbryter videregående Riksrevisjonens undersøkelse fra 2016 avdekker mangler ved fylkeskommunens og NAVs oppfølging. -Det rammer særlig ungdom med psykiske utfordringer, sier avdelingsdirektør i Riksrevisjonen.
Morten Brodahl, erfaringskonsulent
Hvem skal jeg være lojal mot - og hvorfor? Mange erfaringskonsulenter opplever lojalitetsdilemmaet som særlig vanskelig: Skal jeg følge arbeidsgiver eller stå opp for brukerne av tjenesten? Dette er en problemstilling som ledere bør ta tak i, mener jeg.
Dame som går opp trapp
Ble tilbudt uføretrygd da jeg var 32 En artikkel om demotiverende ledelse jeg leste her om dagen, fikk meg til å tenke på da jeg som topp motivert 32-åring ble tilbudt uføretrygd etter min første innleggelse.

Tips fra NAPHAs kunnskapsbase

5681782 fyrtårn
Den første europeiske Housing First- guiden Housing First Guide Europe ble lansert i juni 2016. Guiden er laget for å informere og inspirere til Housing First i en europeisk kontekst.
I fellesskap for endring: Håndbok i klient- og resultatstyrt praksis
I fellesskap for endring - håndbok Det er brukeren som har størst innvirkning på resultatet av behandlingen. Denne fagboken er nyttig for psykisk helsearbeid som vil lytte mer til brukerne og samtidig styrke det faglige samarbeidet mellom behandler og bruker.
8455047 hus
Fidelity-skalaen kvalitetssikrer Housing First Høy skår på fidelity-skalaen fører til recoveryorientert praksis og gode resultater. Det viser en rapport skrevet av forskere ved det amerikanske Housing First-miljøet.
hus 6035306
Boligområde endret karakter etter innspill fra beboerne Før ble boligområdet i Kristiansund betraktet som en ghetto. Nå har beboerne fått et ord med i laget, og de er stolte av å bo der.
Tenke økonomisk og strategisk ved ansettelse av psykolog i kommunen
En del av den langsiktige tenkningen Den som ønsker å ansette psykolog i kommunen, må tenke økonomisk og strategisk. En god administrativ forankring er nødvendig.