Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 9

Siste nytt

Silla Mørch Sievers i INSP! Roskilde, på konferanse i Oslo
Samlingssted for befolkningen hjelper unge med psykiske helseproblemer Folkehelse. Psykisk helsetjenesten for unge har koblet seg på en felles møtearena for byens befolkning, med 1000 besøk ukentlig, i Roskilde i Danmark.
Johanna Gustafsson
-Arbeidsgivere preges av mediene som folk flest Arbeid og psykisk helse. -Arbeidsgivere preges av mediene og samfunnsdebattens bilde av mennesker med psykiske helseproblemer, sier svensk forsker.
Christopher Prinz
-Norge må ta tøffere beslutninger innen helse og arbeid Arbeid og unge. -Norge og de nordiske landene må tørre å erstatte tjenester og systemer som ikke fungerer med det som fungerer bedre, mener OECD-økonom.
Ingrid Bruun (t.v.) og Kristin Sveaas
Hjelper ungdom før problemene vokser seg store Nordisk toppmøte. Med nettsiden Ung i Lier og én dør inn til psykisk helse- og rustjenester for unge i alderen 13-26 år, får Lier kommune tak i ungdom tidlig.
Anniken Hauglie
Arbeidsministeren løfter frem IPS og Rask psykisk helsehjelp Arbeid og unge. Arbeidsministeren ønsker flere tiltak som Rask psykisk helsehjelp og IPS.
Pernille Due
Norsk og grønlandsk ungdom mest fornøyd med livet Nordisk toppmøte. Mens stadig flere unge i Norge og på Grønland er tilfredse med livet, går utviklingen motsatt vei i Sverige, Danmark, Finland og Island.
Dagfinn Høybråten
-Norden skal være det beste stedet i verden for barn og unge Nordisk toppmøte. -Det er vår visjon. Samtidig viser ny forskning at en av fem danske kvinner mellom 15 og 24 år har vurdert å ta sitt eget liv.
Erna Solberg
-Psykiske helseproblemer blant unge en av de største helseutfordringene Nordisk toppmøte. -Psykisk helse har på mange måter vært et forsømt område i vårt folkehelsearbeid, sier statsminister Erna Solberg.

Tips fra NAPHAs kunnskapsbase

jente opp ned
Barneansvarlige gjør en forskjell Forskning. Barn som pårørende er en utsatt gruppe. Forskere har undersøkt rollen til ansatte som følger dem opp.
Falkeblikk på samtalene  - øye ser gjennom hull i papir
Et falkeblikk på samtalene i psykisk helsetjeneste Kronikk. Ingebjørg Gjesvik anbefaler oss å stoppe opp - hva snakker vi om på jobb?
Fredrik Hansen og Bibi Hj.Schjødt, begge psykologeri Bergen
Arbeider på systemnivå for innbyggernes psykiske helse Psykologer i kommunene. Frist 1. mars for å søke tilskudd fra Helsedirektoratet til å ansette psykologer i kommunen