Søsken som pårørende til rusavhengige

Søsken som pårørende til rusavhengige

Publisert: 11. juli 2017.   Endret: 29. oktober 2018

Det er for lite fokus på søsken, men vi er her og vi er mange. Vi vil bli sett og hørt! Blir søsken regnet med i det hele tatt? Min erfaring er at vi er glemt av alle, både foreldrene og hjelpeapparatet.

Søsken som pårørende. COLOURBOX1058369

Pårørende til en bror eller en søster: - Du er god nok!               

Pårørende til en...

Mer om

pårørende søsken rusavhengighet

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen