Støttende nettverk betyr mye etter seksuelle overgrep

Støttende nettverk betyr mye etter seksuelle overgrep

Forskning / Publisert: 21. september 2017.   Endret: 29. september 2017

-Støtte og aksept fra de nærmeste gir overgrepsutsatte mindre psykiske problemer i ettertid, sier forsker Lene Østby.

Trist dame som sitter i trapp

ANERKJENNE OG STØTTE: Det er nyttig hvis fagpersoner gir råd til nettverket til en overgrepsutsatt om hvordan disse kan anerkjenne og støtte. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com.

ANERKJENNE OG STØTTE: ...
FAKTA

Forskere har intervjuet åtte kvinner og en mann som har vært utsatt for voldtekt. Med ett unntak var alle informantene utsatt for flere overgrep, de fleste også fra flere overgripere.

I tillegg intervjuet forskerne 13 fagpersoner: Tre psykologer, tre sykepleiere, tre leger, to sosionomer og to advokater.

Se film fra NKVTS om det å være en støtte for en som er utsatt for vold.

Se også nasjonal veiviser ved vold og overgrep.

Forsker Lene Østby. FOTO: VID vitenskapelige høgskole.

Mer om

vold.og.overgrep.i.nære.relasjoner nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen