Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 40, 2017

Fra 1. oktober er Ellen Hoxmark konstituert leder i NAPHA. Trond Hatling går over i stilling som faglig rådgiver. Sist uke arrangerte NAPHA forskningskonferanse i samarbeid med NROP (Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse), KBT Midt-Norge (Kompetansesenter for Brukererfaring og Tjenesteutvikling og Høgskolen i Sørøst-Norge og Asker kommune. Dette og flere saker vi publiserte på napha.no 2.-8. oktober kan du lese i dette NAPHA-nytt.

Siste nytt

Anne Landheim og Stian Reinertsen, forskningskonferanse 2017
Bli bedre til å ta i bruk ny kunnskap Forskningskonferanse. Forskningskonferanse i Trondheim: Utvikling og bruk av kunnskap i psykisk helsearbeid
Roger Lian, direktør ved Østlandsforskning
-Sterkere kobling mellom forskning og kommuner Forskningskonferanse. For å løse de store utfordringene innen psykisk helse og rus, må kommunene involveres mer i forskning og ny kunnskap tas i bruk i praksis.
Anne-Kristin Imenes, psykologspesialist
Har kartlagt psykologers kliniske praksis og kompetansebehov i kommunene Utredning og behandling. Psykologene trives med å komme tidlig inn i hjelpeprossessen, men etterlyser også kompetanseheving og verktøy
Anne Fjelnseth
Bedre liv med Housing First Ålesunds psykisk helse- og rusteam har i ett år hjulpet bostedsløse i hus med metoden Housing First.